Anmälningsbestämmelser

ANMÄLAN
Anmälan är bindande och vid bekräftelse så framgår uppgifter om lokal och tider, kursavgift, bankuppgifter samt förfallodatum. Vid behov av en påminnelse debiterar vi dig en påminnelseavgift, se ”försenad betalning”.
Vi ber er dubbelkolla att uppgifter i er anmälan stämmer.

BETALNING
Ska ske inom 14 dagar fr.o.m. anmälan. Med din kursbekräftelse så bifogas din faktura och betalningsuppgifter.

DELBETALNING
Vi går generellt sett inte med på avbetalningar då detta har missbrukats. Under särskilda omständigheter kan vi dock göra undantag, men då ska en avbetalningsplan skrivas under. Detta är ett avtal och om planen ej följs skickas ärendet således vidare till inkasso efter ignorerad skriftlig påminnelse.

FÖRSENAD BETALNING

P.g.a. tidigare missbruk av våra betalningsbestämmelser och för att vidhålla den kvalité samt de möjligheter vi erbjuder våra elever så har vi en sträng policy på att terminsavgiften ska vara betald innan 14 dagar.
 
Skulle inte terminsavgiften vara betald innan utsatt tid så tillkommer en påminnelseavgift på 25% av kursavgiften. Elev kommer då även inte släppas in på klassen förs betalning är slutförd.  
 
Efter två påminnelser och utebliven betalning efter skriftlig påminnelse överlämnas ärendet till inkasso, vilket ökar din skuld med de extra avgifter som de tar ut.

ÅNGERRÄTT
Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dag då vi bekräftat din anmälan (ångerfristen).
Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig.
Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss innan ångerfristen löper ut. Du kan lämna sådant meddelande genom att kontakta oss via e-post.

OBS. Ovan gäller endast innan första kurstillfället. Efter första kurstillfället så debiteras en avgift som motsvarar utförda delar av kursen.

Skulle en kurs behöva byta dag/tid/plats (så elev ej kan delta) eller behöva kancelleras p.g.a. för få anmälda så får eleven tillbaka den kursavgift som är betald.

ÖPPET HUS/PROVA PÅ
Första veckan på terminen så kan du testa på alla klasser du önskar mot 50kr/klass.
Vi har hög säkerhetspolicy på Mad Dance Palace. Du behöver meddela oss vilken/vilka klass/klasser du vill gå samt dina person- och kontaktuppgifter, vilket du kan göra via Kontakta.
 
Någon som ej meddelat om deltagande kommer ej släppas in på klassen.
 
Har du redan anmält dig till en kurs så kan du fritt dansa på alla våra kurser första veckan.  

BYTA KURS/NIVÅ
Om du efter kursstart upptäcker att du anmält dig till en för lätt/svår kurs och vill byta nivå eller dansstil så har du möjlighet att göra det under de två första veckorna in på terminen i mån av plats.
 
Våra lärare har rätt att omplacera elever så alla hamnar i rätt nivå – både av säkerhetsskäl då vissa stilar kräver vissa viktiga förkunskaper och för att eleven ska kunna få ut så mycket som möjligt av kursen. Detta rör sig främst om en elev har anmält sig till en för hög nivå. Vi rekommenderar att du kontaktar oss om du är osäker på vilken nivå som passar dig eller om du ska anmäla dig till någon av våra medel och avancerade klasser.

ÄNDRAT SCHEMA
Dansskolan förbehåller sig rätten att ändra i schemat avseende tid, dag, plats, lärare och pris if​all omständigheterna kräver det.

FRÅNVARO
Om du missar något kurstillfälle kan du inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.
 
Missar en elev fler än fyra lektioner under terminen så kan eleven ej delta på showen eller i dansvideon som gruppen tränar inför.
 
INSTÄLLD LEKTION
Skulle en klass behöva ställas in så kommer den tas igen efter terminens slut. En inställd lektion räknas ej in som frånvaro från elev.
 
FÖRSÄKRING
Som elev hos oss har du en olycksfallsförsäkring via Mad Dance Palace HB. Den här försäkringen täcker ifall du blir skadad före, under eller efter lektionen.

LOKAL OCH UTRUSTNING
Musikutrustning och avancerad ljusanläggning får endast användas av Mad Dance Palace personal. Skulle elev på något sätt ta sönder eller skada något i danslokalens byggnad eller område så står elev (målsman vid elev under 18 år) för ersättning av skador.
 
Om elev råkar ta sönder något i och med uppgift från lärare, så står Mad Dance Palace för samtliga skador.

Om elevs egendom skulle bli skadad eller gå sönder under lektionstid så står ej Mad Dance Palace som ansvarig för ersättning eller lagning. 

BORTTAPPADE ELLER KVARGLÖMDA EGENDOMAR
Mad Dance Palace står ej för ersättning av elevers borttappade egendomar. Däremot om vi hittar något som är kvarglömt så tar vi hand om föremålet och meddelar den grupp det rör.

MUSIKMIXAR OCH KOREOGRAFIER
Musiken vi använder är ofta på något sätt mixat efter ett skräddarsytt nummer för en specifik grupp. Musikmixar och koreografier äger koreografen/läraren och får inte användas i övrigt eller eget syfte utan koreografens/lärarens tillstånd.

BILDER OCH VIDEOS
Alla bilder som vi tar under lektioner, uppträdanden, gig, utflykter, tävlingar, fotograferingar och inspelningar osv. har vi rätt att dela på på sociala medier, Youtube, hemsida, i marknadsföringssyfte och i övriga syften som har med Mad Dance Palace att göra. Även om en elev slutar på Mad Dance Palace så har vi fortfarande rätt att använda bilder och videos eleven är med i.

Hur har din upplevese varit hos oss?Inte bra.Inte så bra.Helt okej.Bra!Underbar!Hur har din upplevese varit hos oss?

KONTAKT

Mad Dance Palace
Info@maddancepalace.com


(Bromma Kulturskolans lokal)
Kapplandstrappan 1,
16836 Stockholm 

 

HITTA HIT

  • Mad Dance Palace Instagram
  • Mad Dance Palace Facebook
  • YouTube - White Circle

© 2019 by Mad Dance Palace HB