top of page

ANMÄLAN

Anmälan är bindande och vid bekräftelse så framgår uppgifter om lokal och tider, kursavgift, bankuppgifter samt förfallodatum. Vid behov av en påminnelse debiterar vi dig en påminnelseavgift, se ”försenad betalning”.

Vi ber er dubbelkolla att uppgifter i er anmälan stämmer.

 

BETALNING

Ska ske inom 14 dagar fr.o.m. att fakturan är skickad.

 

DELBETALNING

Vi går generellt sett inte med på avbetalningar då detta har missbrukats. Under särskilda omständigheter kan vi dock göra undantag. Detta är ett avtal och om planen ej följs skickas ärendet således vidare till inkasso efter ignorerad skriftlig påminnelse.

 

FÖRSENAD BETALNING

P.g.a. tidigare missbruk av våra betalnings bestämmelser och för att vidhålla den kvalité samt de möjligheter vi erbjuder våra elever, så har vi en sträng policy på att terminsavgiften ska vara betald innan 14 dagar.

 

Skulle inte terminsavgiften vara betald innan utsatt tid så tillkommer en påminnelseavgift.   

 

Efter tre påminnelser och utebliven betalning överlämnas ärendet till inkasso, vilket ökar din skuld med de extra avgifter som de tar ut.

 

ÅNGERRÄTT

Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dag då vi bekräftat din anmälan (ångerfristen).

Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig.

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss innan ångerfristen löper ut. Du kan lämna sådant meddelande genom att kontakta oss via e-post.

 

OBS. Ovan gäller endast innan första kurstillfället. Efter första kurstillfället så debiteras en avgift som motsvarar utförda delar av kursen.

 

Skulle en kurs behöva byta dag/tid/plats (så elev ej kan delta) eller behöva kancelleras p.g.a. för få anmälda så får eleven tillbaka den kursavgift som är betald.

 

ÖPPET HUS/PROVA PÅ

Under utsatta veckor på terminen så kan du testa på alla klasser du önskar mot en summa.

Vi har hög säkerhetspolicy på Mad Dance Palace. Du behöver meddela oss vilken/vilka klass/klasser du vill gå samt dina person- och kontaktuppgifter, vilket du kan göra via vår hemsida.

 

Någon som ej meddelat om deltagande kommer ej släppas in på klassen.

 BYTA KURS/NIVÅ

Om du efter kursstart upptäcker att du anmält dig till en för lätt/svår kurs och vill byta nivå eller dansstil så har du möjlighet att göra det under de två första veckorna in på terminen i mån av plats.

 

Våra lärare har rätt att omplacera elever så alla hamnar i rätt nivå – både av säkerhetsskäl då vissa stilar kräver vissa viktiga förkunskaper och för att eleven ska kunna få ut så mycket som möjligt av kursen. Detta rör sig främst om en elev har anmält sig till en för hög nivå. Vi rekommenderar att du kontaktar oss om du är osäker på vilken nivå som passar dig eller om du ska anmäla dig till någon av våra medel och avancerade klasser.

 

ÄNDRAT SCHEMA

Dansskolan förbehåller sig rätten att ändra i schemat avseende tid, dag, plats, lärare och pris if​all omständigheterna kräver det.

 

FRÅNVARO

Om du missar något kurstillfälle kan du inte kostnadsfritt ta igen det tillfället på annan danskurs under terminen. Vi ger inte ut någon ekonomisk kompensation för de tillfällen du är frånvarande.

 

 INSTÄLLD LEKTION

Skulle en klass behöva ställas in så kommer den tas igen under terminens gång, antingen att det läggs en extra vecka på terminen eller som ett dubbelpass på en ordinarie dag. En inställd lektion räknas ej in som frånvaro från elev.

 

FÖRSÄKRING

Som elev hos oss har du en olycksfallsförsäkring via Mad Dance Palace HB. Den här försäkringen täcker ifall du blir skadad under lektionen.

 

LOKAL OCH UTRUSTNING

Musikutrustning och avancerad ljusanläggning får endast användas av Mad Dance Palace's personal. Skulle elev på något sätt ta sönder eller skada något i danslokalens byggnad eller område så står elev (målsman vid elev under 18 år) för ersättning av skador.

 

Om elev råkar ta sönder något i och med uppgift från lärare, så står Mad Dance Palace för samtliga skador.

 

Om elevs egendom skulle bli skadad eller gå sönder under lektionstid så står ej Mad Dance Palace som ansvarig för ersättning eller lagning. 

 

BORTTAPPADE ELLER KVARGLÖMDA EGENDOMAR

Mad Dance Palace står ej för ersättning av elevers borttappade egendomar. Däremot om vi hittar något som är kvarglömt så tar vi hand om föremålet och meddelar den grupp det rör.

 

MUSIKMIXAR OCH KOREOGRAFIER

Musiken vi använder är ofta på något sätt mixat efter ett skräddarsytt nummer för en specifik grupp. Musikmixar och koreografier äger koreografen/läraren och får inte användas i övrigt eller eget syfte utan koreografens/lärarens tillstånd.

 

BILDER OCH VIDEOS

Alla bilder som vi tar under lektioner, uppträdanden, gig, utflykter, tävlingar, fotograferingar och inspelningar osv. har vi rätt att dela på våra sociala medier, Youtube, hemsida, i marknadsförings syfte och i övriga sammanhang som har med Mad Dance Palace att göra. Även om en elev slutar på Mad Dance Palace så har vi fortfarande rätt att använda bilder och videos eleven är med i.

TÄVLINGSKOSTNADER

Eleven står själv för transport, kläder/tävlingsdräkt, anmälningsavgifter och tävlingslicens.

 

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR) 

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Vid en anmälan till Mad Dance Palace HB insamlar vi uppgifter om namn, personnummer, adress, mobilnummer, e-postadress, ev. målsmans namn, adress, mobilnummer och e-postadress samt vilken verksamhet du deltar i hos oss. Denna information lagras i vårt datasystem. Uppgifterna använder vi i vårt administrativa arbete samt för att skicka faktura och information gällande verksamheten på Mad Dance Palace. Ni har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.  Du hamnar också i vårt system för utskick i form av nyhetsmail samt sms och mail vid olika angelägenheter. Om du vill undanbe dig information, meddela Mad Dance Palace skriftligen via mail. Vi lämnar eller säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part. Jag samtycker att Mad Dance Palace behandlar mina personuppgifter i enlighet med godkännandet av dessa anmälningsvillkor.

Anmälningsvillkor
bottom of page